четвъртък, 15 май 2008 г.

Duppini village imagesАрт-група ДУПИНИ е основана през 2000 г. като резултат от дългогодишното сътрудничество между професионални художници от Велико Търново с амбицията да създаде отворена общност от млади по дух и възраст хора, стремящи се към креативност и експеримент.
Групата се трансформира в Сдружение ДУПИНИ през месец декември 2000 г. като неправителствена организация, работеща в сферата на изкуствата и културата.
Сдружение Дупини цели да създава и разширява културното пространство в България и чужбина чрез диалог между различни организации и хора с изразена индивидуалност и различни интереси. Търси нови и разнообразни форми за представяне на творчески продукт и културна комуникация, стреми се да популяризира националните традиции и да търси нови пътища за съвременната им интерпретация. С цел да активизира международния културен обмен, представя идеите и програмите си в България и чужбина. Сътрудничи с организации и хора, работещи в областта на интелектуалния труд.
Сдружението е организатор на 8 поредни ежегодни международни симпозиума в махала Долни Еневец (Долни Дупини) в Тревненския Балкан, като цели да оживи това място и създаде условия за активен културен диалог между творци от страната, Балканите, Европа. Резултатът от проведените пленери става достояние на широк кръг от хора в страната и чужбина посредством провеждане на дискусии и изложби, последващи всяко издание.

Членове на Сдружението 2013

Румен Михов Димитров – Попа - председател
Георги Минчев Георгиев – член на управителния съвет
Цветелина Максимова Георгиева – член на управителния съвет
Орфей Атанасов Миндов
Николина Джановска
Румен Стоянов Рачков – Дървесния
Елена Стоянова Димитрова 
Кристиан Апостолов Лапчев
Владислава Андреева
Валентина Михайлова Радева – Лапчева
Маргарита Рачкова
Стефан Петков
Катерина Милушева