неделя, 10 февруари 2013 г.


Duppini art group annonce for new ART - NATURE SCULPTURE SYMPOSIUM .  
The Symposium will take place from July  3 - 16, 2013 in  Gabrovtsi village – in authentic Bulgarian environment, typical for the villager way of life from 19 century and picturesque landscape. The location of the place is in the mountain on 20 kilometer to Veliko Tarnovo. The valuables of the village leave you the magnificent possibility for work among the nature, in the yards of the houses or your own space. 
http://www.facebook.com/events/475868099139864/
                              Duppini ruins....detail

неделя, 31 януари 2010 г.

вторник, 27 януари 2009 г.

вторник, 21 октомври 2008 г.

петък, 6 юни 2008 г.

History Duppini

Duppini in winter


old kart


Brothers house


Pictures from Zvetan Kolev from 1965-1985

четвъртък, 15 май 2008 г.

Duppini village imagesАрт-група ДУПИНИ е основана през 2000 г. като резултат от дългогодишното сътрудничество между професионални художници от Велико Търново с амбицията да създаде отворена общност от млади по дух и възраст хора, стремящи се към креативност и експеримент.
Групата се трансформира в Сдружение ДУПИНИ през месец декември 2000 г. като неправителствена организация, работеща в сферата на изкуствата и културата.
Сдружение Дупини цели да създава и разширява културното пространство в България и чужбина чрез диалог между различни организации и хора с изразена индивидуалност и различни интереси. Търси нови и разнообразни форми за представяне на творчески продукт и културна комуникация, стреми се да популяризира националните традиции и да търси нови пътища за съвременната им интерпретация. С цел да активизира международния културен обмен, представя идеите и програмите си в България и чужбина. Сътрудничи с организации и хора, работещи в областта на интелектуалния труд.
Сдружението е организатор на 8 поредни ежегодни международни симпозиума в махала Долни Еневец (Долни Дупини) в Тревненския Балкан, като цели да оживи това място и създаде условия за активен културен диалог между творци от страната, Балканите, Европа. Резултатът от проведените пленери става достояние на широк кръг от хора в страната и чужбина посредством провеждане на дискусии и изложби, последващи всяко издание.

Членове на Сдружението 2013

Румен Михов Димитров – Попа - председател
Георги Минчев Георгиев – член на управителния съвет
Цветелина Максимова Георгиева – член на управителния съвет
Орфей Атанасов Миндов
Николина Джановска
Румен Стоянов Рачков – Дървесния
Елена Стоянова Димитрова 
Кристиан Апостолов Лапчев
Владислава Андреева
Валентина Михайлова Радева – Лапчева
Маргарита Рачкова
Стефан Петков
Катерина Милушева